This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

MV CỦA TÔI : QUE TRÒN PRODUCTION - CHUYỆN CỦA MÙA ĐÔNG [FULL HD]

2015-04-13 0 Dailymotion

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của VTV - Đài Truyền hình Việt Nam.
Với format hoàn toàn mới và mang tính thực tế cao, MV của tôi sẽ là nơi các bạn trẻ đam mê lĩnh vực điện ảnh có cơ hội được thể hiện khả năng của mình qua các video clip ca nhạc do chính các bạn tự làm từ đầu đến cuối.
Xuất phát từ xu hướng và sở thích hiện nay của nhiều bạn trẻ là làm những clip ca nhạc, phim ngắn hay video mang đậm dấu ấn cá nhân, MV của tôi được xây dựng với format hoàn toàn mới.
Khác với những chương trình trò chơi truyền hình dành cho sinh viên trước đây, MV của tôi đề cao tính tự chủ của người chơi khi họ phải tự tổ chức sản xuất một video clip ca nhạc. Từ khâu lên ý tưởng, kịch bản, quay, dựng hoàn thiện và diễn xuất. Trong vòng 5 ngày kể từ khi biết đề bài các đội sẽ phải hoàn thành MV của mình và gửi về cho chương trình.
Không chỉ bó hẹp ở một địa điểm là Hà Nội, MV của tôi còn lan toả đến các đội chơi ở thành phố khác như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Các đội chơi này sẽ được thực hiện MV của mình ngay tại địa phương.
Thank you for watching this video. Please share this video.

Recent Searches

قدرى بلا لون الجزء الثانى الحلقة 39 مدبلجo³o±u‚u‡ o²uˆo¬us o­u„u‚u‡ u¡u¨u¨oa­oa¨ oa§ua€zoaµoa¯ua o c ua¡ua§ua¡7 viaaaaaaaaaªn ngaaaaaaaaa»a c raaaaaaaaa» ng taaaaaaaaaºaaaaaaaa­p 40tan bang phong than p2 tap 49u¡u¥u§o§u„o­u„u‚o c u c u¤ua€¦oa³ua€zoa³ua€z oa«oa§oa± oaºua€zusoaµأنميua€¦oa³ua€zoa³ua€z ua€zua€zoa¹oa´ua€s oa¬ua€ ue†ua€  oa§ua€zoa­ua€zua€so c 90ua€¦oa³ua€zoa³ua€z oa³oa±ua€soaª oa²ue†oa¬us 65 ua€¦oaªoa±oa¬ua€¦cap 60 reto 4 elementosu…o³u„o³u„ o­o·o§u… o§u„o¬o²o¡ o§u„o«o§u†usbridal mask ep5u…o³u„o³u„ o­o¨ oµo¯u�u‡ o­u„u‚u‡ 178u…o³u„o³u„ o­o¨ o§u„oµo¯u�o c o§u„o­u„u‚o c 115 u…oªo±o¬u…o cu…o³u„o³u„ o§u„o¹o´u‚ o§u„u…u…u†uˆo¹ o§u„o­u„u‚o c 55singrdaanu„u„o¹o´u‚ o§u„o¬u†uˆu† 3 o§u„o­u„u‚o c 3pha an tap 01 ly thuan phong thuyet minhoaa­oaa¨ oaa§uaa‚¬zoaaµoaa¯uaa uaa‚¬a¡ oaa§uaa‚¬zoaa­uaa‚¬zuaa‚¬suaa‚¬a¡ 63oaaa­oaaa¨ oaaa§uaaa€sa¬zoaaaµoaaa¯uaa o c oaaa­uaaa€sa¬zuaaa€sa¬so c 172oaa§uaa‚¬zoaa­uaa‚¬zuaa‚¬so c 716oa§ua€zue†oa¹oa¯ oa§ua€zoa¬oa²oa¡ oa§ua€zoa±oa§oa¨oa¹ oa§ua€zoa­ua€zua€so c ua¦ua¡86o³o±u‚oªo²uˆo­usoa§ua€zua€¦oa³ua€zoa³ua€z oa§ua€zua€¡ua€ oa¯us oa­oa¨ oaµoa¯ua ua€¡ ua¦ua¥oa§ua€zoa¹oa´ua€s oa§ua€zoa¬ua€ ue†ua€  oa§ua€zoa¬oa²oa¡ oa§ua€zoaªoa§ua€ us oa§ua€zaa¹a€saa¸a®aa¸a¡aa¸aªaa¹a‚¬aa¸a€¢قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 148oa§ua€zoa§oa²ua€so c oa§ua€zoa®ua€zua uso c oa§ua€zoa­ua€zua€so c ua¥ua¨the challenge s31e13o­u„u‚o c u§u¥u¡ u…u† u…o³u„o³u„ u„u„o¹o´u‚ o¬u†uˆu†aeaaa€sa¬ aaa§aaeaa‚¬a„¢aaa€sa¬aa°aaeaa‚¬a„¢ c aa eaa‚¬a aaaa€sa¬saaa€sa¬saaaa€sa¬so§u…usu…u‡ u�us o¯o§o± o§u„o§usoªo§u… o§u„o­u„u‚u‡ 16o§u„u…uˆo³u… o§u„o«o§u†us o³o±u‚oª o²uˆo¬us o­o§u‚o c 80ver cezur capitulo 18 completo alonanovelashenry danger beginssub esp episodio 12 travel the world on exo s ladder 2o§u„o§u…uso± uˆ o§u„u�u‚uso±hulya capitulo 53